; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: impressum
Deutsch    home    |   vejret   |   livewetter   |   prognose   |   vejrudsigtsfilm   |   webcam   |   foreningen   |   impressum   |   privatlivspolitik

Impressum

Denne website præsenteres af:

Nordwind e.V.
Norderfeld 7
D - 24955 Harrislee

telefon: +49 461 8079546     
telefax: +49 461 8079548
mobil: +49 160 4818087      

mail: info@nordwind-ev.de

Berettiget til repræsentation:
Martin Hoppe (formand)
Christian Hoppe (næstformand)

registerret: foreningsregistret Flensborg
registernummer: 2 VR 1870
UStID: DE 243180528

Ingen erstatningsansvar

1. Onlinetilbuddets indhold
Nordwind e.V. overtager ingen garanti for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede informationer. Krav på erstatning fra Nordwind e.V, der kan henføres til skader af materiel eller immateriel slags, der er blevet forårsaget igennem brug eller undladen af brug af de frembudte informationer hhv. gennem brug af fejlagtige og ufuldstændige informationer er principielt udelukket, såfremt der fra Nordwind e.V.s side ikke foreligger påviselig forsætlig eller groft uagtsom skyld. Alle tilbud er uforpligtende. Nordwind e.V forbeholder sig udtrykkeligt retten til at forandre, supplere, slette eller indstille offentliggørelsen i et stykke tid eller endegyldigt af dele af sider eller af hele tilbuddet uden særkilt bekendtgørelse.

2. Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger på fremmede hjemmesider ("links"), der ligger uden for Nordwind e.V.s ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse udelukkende træde i kraft i det tilfælde, hvor Nordwind e.V har kendskab til indholdet og hvor det ville være teknisk muligt og rimeligt at kræve af foreningen at forhindre brugen af retsstridigt indhold. Nordwind e.V. erklærer derfor udtrykkeligt, at på det tidspunkt, hvor henvisningerne ("links) blev oprettet indeholdt de pågældende sider/henvisninger ("links") ikke illegalt indhold. Nordwind e.V har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning og på indholdet af de såkaldte "links". Derfor distancerer foreningen sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold og fra alle disse sider/henvisninger ("links"), der er blevet forandret efter oprettelsen. Denne konstatering gælder for alle inden for dets egne internettilbud oprettede links og henvisninger såvel som for fremmede bemærkninger i de af foreningen indrettede gæstebøger, diskussionsforaer og mailinglister. For illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt inhold og i særdeleshed for skader, der opstår ud fra brug eller manglende brug af sådanne tilbudte informationer, er det alene den udbyder, som der henvises til, der er ansvarlig og ikke den, der udelukkende igennem links henviser til den pågældende offentliggørelse.

3. Billedkilder

  • Godt nytår 2010: Diedel - Fotolia.com

4. Use of Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service from Google Inc., to enable an analysis of the use of the website. For this purpose, Google Analytics uses cookies, i.e. text files that are saved on your computer and enable you to analyze your website.

The information about the use of the website (including your condensed IP address) created by the Google Analytics program will be transmitted to a server from Google Inc. in the USA and saved there. Google will use this information only to analyze the website through anonymized evaluations and graphics on the number of visits and the number of sites visited by each user, etc.

We use this data exclusively for our own market research and, above all, for the optimization and customization of our websites. You can prevent the installation of cookies by accordingly setting your browser software: however, we would like to inform you that you might probably not be able in that case to fully utilize all functions of this website.

By using this website, you agree to data gathered about you being processed by Google in the way and for the purpose described above.